ഇന്നലെകളോടുള്ള സമീപനം. My diary. Khaleel Shamras.

നിന്റെ ഇന്നലെകളല്ല പ്രശ്നം
ഇന്നലെകളിലെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ
കാരണം
ഇന്ന് നീയെങ്ങിനെ ചിന്തിക്കുന്നു
എന്നതാണ് പ്രശ്നം.
ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നിന്നെ
പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങൾ പഠിച്ച്
അതു നൽകിയ പോസിറ്റീവ്
വഴിയിലൂടെയാണ് നിന്റെ
ചിന്തകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ
ഇന്ന് നീ വിജയിയാണ്.
ഇനി ഇന്നലെകളിലെ ഏതെങ്കിലും
വേദനാജനകമായിരുന്ന അനുഭവങ്ങളെ
അതേ പോലെ
ഇന്നും ഓർത്തോർത്ത് അനുഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ
ശരിക്കും ഇപ്പോൾ
നീ പരാജയപ്പെടുകയാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്