ഓരോ നിമിഷവും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരണം. My diary. Khaleelshamras

നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഓരോ നിമിഷവും എത്രയെത്ര കോശങ്ങൾ
ആണ് മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
പ്രോഗ്രാം ചെയ്യപ്പെട്ട രീതിയിലും
അല്ലാതെയുമായി
അവയൊക്കെ
ഓരോ നിമിഷവും
തങ്ങളുടെ ജീവിതം വിട്ട് പോവുകയാണ്.
രക്താണുക്കളാവട്ടെ,
തലeച്ചാറിലെ ന്യൂറോണുകൾ ആവട്ടെ,
കിഡ്നിയിലെ നെഫ്റോണുകൾ
മറ്റേതു കോശവുമാവട്ടെ അവക്ക്
നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ദൗത്യങ്ങൾ
നിർവ്വഹിച്ച്
നിന്നെ പോലും വേദനിപ്പിക്കാതെ
യാത്രയാവുകയാണ്.
ഇതു പോലെ
നിന്റെ ശരീരത്തിലെ
മൊത്തം കോശങ്ങളും
ഒരുമിച്ച്
യാത്രയാവുന്ന ദിവസമാണ്
നിന്റെ മരണ ദിവസം.
എല്ലാ നിമിഷവും
നിന്നിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
ഒന്നിന്റെ അന്ത്യദിവസമാണ്
അത്.
അതും പേടിച്ച്
ജീവിക്കുന്ന ഈ നിമിഷത്തിൽനിന്നും
തിരിച്ചോടുകയല്ല വേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras