നിന്റെ തിരക്കഥ. My diary. Khaleelshamras

നീയാണ് സംവിധായകൻ.
തിരക്കഥ എഴുതാൻ നിനക്കെന്തോ ഒരു മടിയാണ്
അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു തിരക്കഥാകൃത്തിനെ
അന്വേഷിച്ചു
ചുറ്റും ഒരുപാട് ഒരുപാട്
തിരക്കഥാകൃത്തുകൾ.
നീ ആരേയും നിരാശരാക്കിയില്ല.
എല്ലാവരുടേയും തിരക്കഥക്കനുസരിച്ച്
ജീവിതം സംവിധാനം ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു.
ഓരോനോരോന്ന് മാറ്റി നോക്കി
അവസാനം   എട്ടു നിലയിൽ
പൊട്ടിയ ജീവിത രംഗങ്ങൾ മാത്രം കണ്ടു.
അവസാനം  നീ നിരാശനായി
വീണ്ടും നല്ല ഒറ്റ തിരക്കഥാകൃത്തിനെ
അന്വേഷിച്ചു.
അവസാനം നീ അറിഞു.
നിന്റെ ജീവിതം മനോഹരമായി
സംവിധാനം ചെയ്യണമെത്തിൽ
അതിന്റെ തിരക്കഥ നീ തന്നെയാണ്
രചിക്കേണ്ടത് എന്ന്.
അല്ലാതെ ഭാഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളെ
ഏർപ്പിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് എന്ന്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്