ബോണസ് ജീവിതം.my diary. Khaleel Shamras

എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ ആയുർദൈർഘ്യം
കുട്ടി കിട്ടാനുളള
ബദ്ധപ്പാടിലാണ്.
പക്ഷെ കൂട്ടി കിട്ടിയിട്ട്
എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്
എന്ന് മാത്രം
നിശ്ചയമില്ല.
മുറപ്രകാരമുളള വ്യായാമമും
ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണവും
ഒക്കെ മൂലം നീട്ടി കിട്ടിയാലോ
അവൻ പതിവുപോലെ
മറ്റുളളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയും
അസൂയപ്പെട്ടും
വെറുതെ അലസമായിരുന്നും
തന്റെ ജീവിതം
പാഴാക്കുക തന്നെയാണ്
ചെയ്യുന്നത്.
ഇപ്പോൾ
നീ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും
ദൈവം നിനക്കു തരുന്ന
ബോണസ് ആയി കരുതി
ജീവിതം വെറുതെ
പാഴാക്കാതെ
നല്ലതിനായി
ചിലവഴിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്