രണ്ടു തരം പൗരൻമാർ. My diary. Khaleelshamras.

 സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരു പോലെ ആവുമെന്ന
ധാരണ തിരുത്തുക.
എല്ലാത്തിനും നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഉള്ള പോലെ
സമൂഹത്തിലും
നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ആയ രണ്ട് തരം പൗരൻമാർ ഉണ്ട്.
ഇരു കൂട്ടരേയും നിനക്ക് അഭിമുഖീകരമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും.
 കുറേ നാളത്തെ പരിചയം ഉള്ളവർ എത്തരക്കാർ
ആണ് എന്ന മുൻധാരണ നിനക്കുണ്ടാവും.
മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ മാളത്തിലേക്ക് സ്വയം മുഖം വെച്ചു കൊടുക്കാതെ
അവർ പറയുന്ന നെഗറ്റിവ്  വാക്കുകളെ
ഒരു ഹാസ്യാത്മകമായി ഉള്ളിൽ  ചിത്രീകരിക്കുക.
അങ്ങിനെ ആവാതിരിക്കാൻ
പരിശ്രമിക്കുക.
പോസിറ്റിവ് ആയി ചിന്തിച്ച് നല്ലതു പറഞ്ഞു തരുന്നവരെ
ആദരിക്കുക
പകർത്തുക.
അവരുടെ മനസ്സിന്റെ വിടർന്ന പൂക്കൾ നിറഞ്ഞ പൂന്തോപ്പു പോലെ
സുന്ദരമായ ചിത്രം നിന്റേതുമാക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്