നീ നിറക്കേണ്ട ഇന്ധനം.ന मेरा डायरी . खलीलshamras

പെട്രോൾ കൊണ്ടു ഓടുന്ന വണ്ടിയിൽ
പെട്രോൾ തന്നെയടിക്കണം.
അതിൽ മണ്ണെണ്ണയൊ  ഡീസലോ
അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമോ  അടിച്ചിട്ടു കാര്യമല്ല.
അങ്ങിനെ ചെയ്താൽ വണ്ടി താറുമാറാവും.
അതു പോലെ യാണ്
നിന്റെ മനസ്സും.
മനസ്സിലെ ചിന്തകളാവുന്ന
ടാങ്കിൽ നീ നിറക്കേണ്ട ഇന്ധനമാണ് സമാധാനം.
 ഭാഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങിനെയുമായിക്കോട്ടെ
അതിൽ നിന്നും ഒരു ചീത്ത ഇന്ധനം
നിന്റെ ചിന്തകളിൽ നിറക്കരുത്.
 അവയിൽ നിന്നും പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുക
എന്നതിനപ്പുറം
അതിനെ മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ
അനുവദിക്കാതിരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്