സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളെ കൂടെ കൂട്ടുക. My diary. Khaleelshamras

ഓരോ ജീവിത കാലഘട്ടങ്ങളിലും
ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആത്മാവായി
നിലകൊണ്ട ഒരു സ്വഭാവഗുണം
ഓരോ വ്യക്തിയിലും ഉണ്ട്.
ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പടവിൽ നിന്നും
അടുത്തതിലേക്ക് ചുവടു വെക്കുമ്പൊഴൊക്കെ
ആ നല്ല സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളെ
കൂടെ കൂട്ടുക.
കുട്ടിക്കാലത്തെ നിഷ്ക്കളങ്കതയും
കൗമാരത്തിലെ അറിവ് നേടാനുള്ള ത്വരയും
യൗവനത്തിലെ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള ആവേശവും
മധ്യവയസ്ക്കന്റെ വാൽസല്യവും
അങ്ങിനെ നീളുന്ന
അതാത് കാലഘട്ടത്തിൽ
ഉയർന്നു നിന്ന നല്ല ശീലങ്ങളെ
ഉപേക്ഷിക്കാതെ
കൂടെ എപ്പോഴും നിലനിർത്തുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras