ദൂരെയല്ല ,അടുത്താണ്my diary. Khaleelshamras.

നിന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത്
പൊലിഞ്ഞു പോയ ബാല്യത്തിന്റെ
കഥ പറഞ്ഞുതന്ന മുത്തച്ചന്റെ
മുഖത്ത് നോക്കി
നിന്റെ മനസ്സ് മന്ത്രിച്ചിരുന്നു.
നിങ്ങൾ നിലകൊള്ളളുന്ന വാർദ്ധക്യത്തിൽ എത്താൻ
എനിക്ക് ബഹുദൂരം സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട്.
ഞാൻ കുറേ കാലം കളിച്ചും ചിരിച്ചും
ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്.
പക്ഷെ ഇന്ന് വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ
ആദ്യ പടവ് കയറാൻ നിന്റെ ജീവിതം
ഒരുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ

ഒന്നും ദൂരെയല്ലായിരൂന്നു
മറിച്ച് അടുത്ത് തന്നെയായിരുന്നുവെന്ന്.
ഇതു പോലെ
ഇനിയും ദൂരെയെങ്ങോ ആണ്
എന്ന ധാരണയിൽ
കരുതുന്ന നിനക്ക്
പ്രവേശിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പടവുണ്ട്.
നീ കേൾക്കാൻ പോലും കൊതിക്കാത്ത
മരണമെന്ന പടവ്.
അതും അത്ര ദൂരെയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.
ഈ ഭൂമി നിനക്കുളള തല്ലാതാവുന്ന
എന്നാൽ അതിലും വലിയ തെന്തൊക്കെയോ
നിന്റേതാവാൻ പോവുന്ന
ആ ദിനത്തെ അടുത്ത് തന്നെ കാണുക.
അതിനു മുമ്പുളള ഈ
അവസാന നിമിഷങ്ങളെ
ധന്യമാക്കാൻ നല്ലൊരു ജീവിതം കാഴ്ചവെക്കുക.
നീ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്