മറ്റുളളവരെ നോക്കാതെ നിന്നെ നോക്കുക. My diary. Khaleel shamras

മറ്റുളളവർ എങ്ങിനെയും ആയിക്കോട്ടെ.
അവർക്ക് ലഭിച്ച അറിവിന്റേയും
നിഷേധിക്കപ്പെട്ട അറിവിന്റേയും
തന്നിലെ അറിവില്ലായ്മയുടേയും
അടിസ്ഥാനത്തിൽ
സ്വന്തം മനസ്സിൽ ആദർശം  രൂപ പ്പെടുത്തിയവരാണ് അവർ.
മറ്റുളളവർ എങ്ങിനെ എന്നത്
നിന്നെ അലട്ടാൻ പാടില്ല.
നിന്നെ അലട്ടേണ്ടത്
നീ എവിടെ നിൽക്കുന്നുവെന്നതാണ്.
നൻമയുടെ പക്ഷത്ത്
സത്യത്തിന്റെ പക്ഷത്ത്
അറിവിന്റെ
നേരായ വഴിയിൽ തന്നെയാനോ നിന്റെ
ജീവിതം
എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. 

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്