പാവം മനുഷ്യർ. My Diary. Khaleel Shamras

മനുഷ്യരൊക്കെ ഒറ്റ ജാതിയാണ്.
മരണം കാത്തിരിക്കുന്നവർ
എന്ന ഒറ്റ ജാതി.
എന്തിനാണ് വെറുതെ
മരണത്തിലേക്ക്
കുതിച്ചോടുന്ന
മനുഷ്യരെ
അതേ വേഗത്തിൽ
കുതിച്ചോടുന്ന നീ
പിടിച്ചു നിർത്താതെ
അക്രമിക്കുന്നത്.
ഈ പാവങ്ങളോട്
അതിലും പാവപ്പെട്ട
നീ അങ്ങിനെയൊക്കെ
ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ?

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്