ഇന്നലെ my diary . Khaleelshamras

ഇന്നലെകളിൽ നീ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ,
നീ കണ്ടറിഞ്ഞ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ,
നിന്റെ ഊഹങ്ങൾ
  ഇന്നവയെയൊക്കെ ഒന്നു നിന്റെ ജീവതത്തിൽ
പരതി നോക്ക്.
ഓർമ്മയുടെ ഒരേ മുറിയിൽ
അവയൊക്കെ തോളോട് തോള് ചേർന്ന്
ജീവിക്കുന്നത് നിനക്ക് കാണാം.
ചിന്തകളുടെ വഴിയിലൂടെ
ഭാവനകൾ തീർത്ത വാഹനത്തിൽ
അവ വീണ്ടും നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക്
വരുമ്പോൾ
അവ  നിനക്ക് നൽകേണ്ടത്
 സ്നേഹത്തിന്റ കരുത്തും
ധൈര്യമെന്ന ഉണർവ്വുമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്