ഓർമ്മകളും അനുഭവങ്ങളും.my diary. Khaleelshamras

എല്ലാരും എപ്പോഴും കൂടെയുണ്ടാവുക എന്നത് സാധ്യമല്ല.
ജീവിതത്തിൽ കൂടെയുളളത് നീ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഒരു നിമിഷം മാത്രമാണ്.
നിനക്കിഷ്ടമുളളതൊക്കെയും
ഉൾകൊളളാനുളള വ്യാപ്തി
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിനില്ല.
അപ്പോൾ ഓർമ്മയുടെ
പൂന്തോപ്പുകളിൽ പോയി
ബന്ധങ്ങൾ നൽകിയ അനുഭൂതികൾ
ആസ്വദിക്കുക  എന്നത് മാത്രമാണ്.
അനുഭവങ്ങൾ നൈമിഷികമാണ്
പക്ഷെ ഓർമകൾക്ക്
നിന്റെ മരണം വരെ ദൈർഘ്യമുണ്ട്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്