കണ്ണീരൊപ്പാനുള്ള തൂവാലmy diary .Khaleelshamras

നിന്റെ ദു:ഖങ്ങളെ മാച്ചുകളയാൻ,
നിന്റെ കണ്ണുനീർ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ
വേണ്ടതൊകെ
നിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ
തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു.
അടുത്ത് ഉണ്ടായിട്ടും അവക്കു നേരെ
നീയൊന്നു തിരിഞ്ഞു നോക്കിയതുപോലുമില്ല.
വിടർന്നു നിന്ന പൂക്കളും
മന്ദമാരുതനും
നിഷ്കളങ്ക ബാല്യവുമെല്ലാ
നിന്റെ കണ്ണീരൊപ്പാനുളള
തൂവാലകൾ ആയിരുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്