പറയുന്നതിനു മുമ്പേ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക.my diary Khaleelshamras

ചിലർ ഏത് വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ്
ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോവുന്നത്
എന്നത് നിനക്ക് മുൻ ക്കൂട്ടി
ഊഹിക്കാവുന്നതേയുളളു.
അത്തരം വ്യക്തികളുടെ ചർച്ചകളിൽ
നിന്നും വരാവുന്ന ,
നിന്റെ മനസ്സമാധാനത്തെ
മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളെ
കേൾക്കുന്നതിനു മുമ്പേ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ
മനസ്സിനെ  തയ്യാറാക്കി വെക്കുക.
അവരെ ശ്രവിക്കാതിരിക്കരുത്.
ആട്ടിയോട്ടുകയും ചെയ്യരുത്.
പക്ഷെ നിന്റെ പാവപ്പെട്ട ആത്മാവിനെ
നോവിക്കാൻ
അത്തരം ചർച്ചകളെ
ഒരു കാരണമാക്കരുത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്