സംഭാഷണമെന്ന വീട്My diary. Khaleelshamras

വാക്കുകൾ ചുമ്മാ എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കാൻ
ഉളളതല്ല.
അത് സൂക്ഷമതയോടെയും
അടുക്കും ചിട്ടയോടെയും
ഒന്നിനു മേൽ ഒന്നായി
എടുത്ത്‌ വെക്കുമ്പോൾ
ഉണ്ടാവുന്ന മണിമാളികയാണ്
സംഭാഷണം.
ഈ വീടിന് കൂടുതൽ
കരുത്ത് നൽകുന്ന സിമന്റ്
ആണ് മൗനം.
ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടത്
വേണ്ടയിടങ്ങളിൽ
വെച്ചില്ലെങ്കിൽ
വീട് പൊളിഞ് വീഴും.
മനസ്സ് വേദനിക്കും
സമാധാനം നഷ്ടമാവും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്