സമ്പത്ത്.my diary. Khaleelshamras.

നീ സമ്പന്നനായിരുന്നു.
അത് കുന്നു കൂട്ടിവെച്ചു.
ജീവിച്ച കാലമത്രയും
അതെല്ലാം നിന്റേതാണെന്ന്‌ കൊട്ടിഘോഷിച്ച്
അതിൽ അഹങ്കരിച്ചു.
പിന്നീട് നീ മരിച്ചപ്പോൾ മാത്രം അറിഞ്ഞു.
അതൊന്നും നിന്റേതല്ലായിരുന്നുവെന്നും
അവയൊക്കെ
നിന്നെ പരീക്ഷിക്കാനുളളതായിരുന്നുവെന്നും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്