വിജയം നൽകേണ്ട പാഠം.my diary. Khaleelshamras.

മൂന്നു ശക്തികൾ ഒരേ കരുത്തോടെ മൽസരിച്ച
മൽസര ഫലം വരവായി.
ആ ഫലത്തിന് കാതോർത്തിരിക്കുന്ന
നമുക്ക്  ലഭിക്കാൻ പോവുന്നത്
 വലിയ ഒരു പാഠമാണ്.
വിജയമെന്ന ഏറ്റവും വലിയ പാഠം.
മൽസരത്തിൽ ആരു ജയിച്ചാലും
വിജയമെന്ന പാഠം ഇവിടെ  എഴുതപ്പെടും.
ആ വിജയം കണ്ടു പഠിക്കേണ്ട
പഠിതാക്കളായി നാമും.
തോറ്റവരെ പരസ്പരം  കുത്തിനോവിക്കാതെ
 ആ വിജയത്തിൽ നിന്നും
തനിക്ക് പഠിക്കാനുളളത് പഠിച്ച്
സ്വന്തം ജീവിതത്തെ
വിജയത്തിലേക്കെത്തിക്കാൻ   പരിശ്രമിക്കുക.


Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്