മറ്റൊരാൾക്കും നീ° ഒരു വിഷയമേ അല്ല.my diary. Khaleelshamras

എല്ലാവരും നമ്മെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് എന്ന ധാരണയിലാണ്
നാമെല്ലാവരും.
അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും  നമ്മെ ചിലതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൽനിന്നും
വിലക്കുന്നത്.
സ്വന്തമായുളള വാഹനം തകരാറിലായപ്പോർ
കാൽനടയായോ ബസിൽ കയറിയോ
ഓട്ടോ പിടിച്ചോ പോവുന്നതിന്
തടസ്സം നിന്നത് മനസ്സിലെ ഈ ധാരണയാണ്.
ഇനി ഗതിയില്ലാതെ
അങ്ങിനെ 'പോവേണ്ടിവന്നാൽ തന്നെ
കേടായി കിടക്കുന്ന തന്റെ വാഹനത്തെ കുറച്ച്
അടുത്തുണ്ടായവരോട്  പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചത്
സ്വന്തം മനസ്സിൽ
എല്ലാവരും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുനവരാണ്  എന്ന അഹങ്കാരമാണ്.
അവർ എന്താണ്  എന്നെ കുറിച്ച് കരുതുക
എന്നതാണ്
സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തേക്കാൾ
തന്നെ നയിക്കുന്നത്.
എപ്പോഴും നീ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു  സത്യമുണ്ട്
മറ്റൊരാൾക്കും നീ ഒരു  വിഷയമേ  അല്ല എന്ന സത്യം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്