ജീവിതമെന്ന സമ്മേളനം.my diary .Khaleel Shamras

ഒരുപാട് സമ്മേളനങ്ങളെ  കുറിച്ച് നീ കേട്ടു.
ഒരു പാട്  സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് നീ സാക്ഷിയായി.
 വേറെ ഒരു പാട് സമ്മേളനങ്ങൾക്കായി
കാത്തിരിക്കുകയാണ് നീ.
 അവയിൽ ചിലതിനായി
ചർച്ചകളായി, കാഴ്ചക്കായി, വായനയായി
ഒക്കെ നിന്റെ ° സമയം നീ വീതിച്ചു നൽകി.
പക്ഷെ ഈ ലോകത്തിലെ
ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതും  പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ
ഒരു  സമ്മേളനത്തിലാണ് നീയെന്ന സത്യം
നീ മറക്കുന്നു.
ആ സമ്മേളനത്തിന്റെ പേരാണ്
നിന്റെ ജീവിതം.
വ്യത്യസ്ത പരിപാടികളുമായി
ജനനത്തിന്റെ  അന്ന് തുടങ്ങി
മരണത്തിന്റെ ദിവസം
സമാപിക്കുന്ന സമ്മേളനം.
അറിവുനേടലും,
 സ്നേഹപ്രകടനങ്ങളും
പുഞ്ചിരിയും,
ഈശ്വര സമർപ്പണവും
ഒക്കെയായി നീളുന്ന
പരിപാടികളുമായി
ഈ സമ്മേളനത്തെ വിജയിപ്പിക്കു

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്