സമയത്തെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ

 ദൈർഘ്യം കുറവാണെങ്കിലും
മനുഷ്യന്റെ കൈകളിൽ ഒതുങ്ങാത്ത ഒന്നാണ് സമയം.
ഒരു കൊച്ചു നിമിഷത്തെ പോലും
പിടിച്ചു വെക്കാൻ മനുഷ്യർക്കാർക്കും കഴിയുന്നില്ല.
തെന്നിയോടി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണേലും
കയ്യിലൊതുങ്ങില്ല എന്നറിഞിട്ടും സമയത്തെ
പിടിച്ചു വെക്കാ നുളള വിഫല ശ്രമത്തിലാണ്
മനുഷ്യരൊക്കെ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്