വലിയ അവസരം khaleelshamras

പുതുവത്സര പിറവിയെന്നത്
ഒരൊറ്റ നിമിഷമാണ് .
ആ ഒരു കൊച്ചു നിമിഷത്തിൽ
നീ യൊരുങ്ങുകയാണ്
വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്കായി .
പക്ഷെ
നീ ഒന്നു മറക്കുന്നു .
നീ മാറാൻ തീരുമാനമെടുത്ത
ഈ ഒരു നിമിഷമാണ്
നീ കാത്തിരിക്കുന്ന
ആ നിമിഷത്തേക്കാൾ സുന്ദരവും ശക്തവും .
അതുകൊണ്ട്
ഈ വലിയ അവസരം കളഞ്ഞുകുടിച്ചു
നിന്റെതാവുമോ എന്നുപോലും ഉറപ്പില്ലാത്ത
ചെറിയ അവസരത്തിനായി
കാത്തിരിക്കാതിരിക്കുക .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras