നഷ്ടം khaleelshamras my diary

കുറേ നേരം വായിച്ചിരുന്നാൽ
ചിലർ ചോദിക്കും
നിനക്കെന്താ വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ .
നീ വായനയിലൂടെ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്
നിനക്കേറ്റവും ഇഷ്ടപെട്ടതും
എന്നാൽ പറഞ്ഞവന് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുമായ
ഒരു പ്രവർത്തിയിലാണ് .
വായന ഉപേക്ഷിച്ച് പിന്നെ ഞാനെന്ത് ചെയയണമെന്ന്
ചോദിച്ചാൽ
അവന് അതിനൊരു ഉത്തരം ഇല്ല .
നീ ഒന്നറിയുക
മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്ക് കേട്ട്
നിന്റെ ഒരു നല്ല പ്രവർത്തിയെ നീ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ
നീ നഷ്ടപെടുത്തുന്നത്
നിന്റെ ജീവിതമെന്ന അമൂല്യ നിധിതന്നെയാണ് .
Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras