മനസ്സ് ആവാഹിച്ച സൌന്ദര്യം .khaleelshamras my diary

ഒരു ജീവിത നിമിഷവും 
നിനക്ക് സുന്ദരമാവുന്നില്ല 
ആ നിമിഷത്തിന്റെ സൌന്ദര്യം നിന്റെ മനസ്സ് അവാഹിച്ചാലല്ല്ലാതെ .
നിമിഷം മാഞ്ഞുപോവുമെങ്കിലും .
മനസ്സ് ആവാഹിച്ച അനുഭൂതി ഒരിക്കലും 
മായില്ല .
അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിനു മുന്നിൽ 
വരുന്ന ഓരോ 
സുന്ദര നിമിഷങ്ങളേയും 
മനസ്സുകൊണ്ട് ഓർമയുടെ അഭ്രപാളികളിൽ പകർത്തുക .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras