നിന്റെ വിലപ്പെട്ട നിമിഷം khaleelshamras my diary

മുന്നോട്ടുള്ള സമയങ്ങളിലെവിടെയോ
നിനക്കേറ്റവും
പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിമിഷമുണ്ട്‌ .
ആ ഒരു നിമിഷത്തിനപ്പുറത്ത്
ഈ ഭൂമിയിൽ നിനക്കൊരവകാശവുമില്ല .
നിന്റെ നാവിന് ഉരിയാടാൻ
കഴിയില്ല
അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കവിത പിറപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല .
ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കാൻ കഴിയില്ല .
ഒരു നന്മ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല .
നീ മരിച്ചു പോവുന്ന
ആ നിമിഷത്തിനു മുന്പേയുള്ള
ഓരോ സമയവും നിനക്കുള്ളതാണ് .
ആ സമയം കലഞ്ഞുകുളിക്കാതെ
ജീവിക്കുക .


Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras