സത്യാന്വേഷണം khaleelshmaras my diary

നിനക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് .
ആ ലക്ഷ്യത്തിലെ
വഴികാട്ടികളായി
നിന്റെ വഴിയിൽ
ആരൊക്കെയോ ഉണ്ട് .
പക്ഷെ പലപ്പോഴായി
ഈ വഴികാട്ടികൾ
നിന്റെ ലക്ഷ്യമായി പോവുന്നു .
നിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിന്
അവരുടെ നാമങ്ങൾ
ചാർത്തിപോവുന്നു .
ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ
ഇനിയും നീ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു .
വഴികാട്ടികളിൽ യാത്ര തളച്ചിടാതെ
നിന്റെ സത്യാന്വേഷണം തുടരുക .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്