വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും

നിന്റെ എളിമ ,
നല്ല വാക്ക് ,
ഒരിത്തിരി സ്നേഹം 
പിന്നെ മനസ്സ് തുറന്നൊരു ചിരി 
ഇതൊക്കെ എല്ലാർക്കും ആവശ്യമാണ്‌ .
നിന്റെ അഹങ്കാരം ,
കുറ്റപെടുത്തലുകൾ ,
കോപം ഇതൊന്നും 
ആർക്കും വേണ്ട .
  

Popular Posts