ക്ഷമിക്കാനുള്ള പരീശീലനം khaleelshamras

ക്ഷമ ഒരു സ്പോർട്ട്സ് പോലെയാണ്
നല്ല പരിശീലനം
ആ ആവശ്യമായ സ്പോർട്ട്സ്.
സ്വൊന്തം കുടുംബത്തിൽനിന്നും 
വേണം ആദ്യ പരിശീലനം തുടങ്ങാൻ .
വാക്കുകളായോ പ്രവർത്തികളായോ 
പ്രിയപെട്ടവർ തരുന്ന അനുഭവങ്ങളെ ഒരു പന്തായികണ്ട് 
ക്ഷയമയാവുന്ന ബാറ്റുകൊണ്ട് അടിച്ചു പായിക്കുക .
നല്ലൊരു പന്ത് എറിഞ്ഞു തന്നതിന് സമ്മാനമായി 
സ്നേഹം പകരം നല്കുക .
പിന്നെ സമൂഹത്തിലേക്ക് 
ചെല്ലുക 
നിന്റെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കാൻ 
ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾക്കായി നീ കാത്തിരിക്കുക .
അവയെയൊക്കെ അടിച്ചു പായിപ്പിക്കാനും .
ഇതിലും വേഗത്തിൽ വരുന്ന വേറെകുറേ പന്തുകളുണ്ട്
അവ നിന്റെ മനസ്സ് തൊടുത്തു വിടുന്ന പന്തുകളാണ് .
ക്ഷമയുടെ ബാറ്റ്കൊണ്ട്
അവയെ നിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ബൌണ്ടറി കടത്തുക .
അങ്ങിനെ ക്ഷമിക്കാനുള്ള പരീശീലനമായി
നീ ജീവിതത്തെ മാറ്റുക . 

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras