പ്രതിഫലനം khaleelshamras

ഭാഹ്യലോകത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമല്ല
നിന്റെ ആത്മാവിന്റെ കണ്ണാടിയിൽ തെളിയേണ്ടത്‌ .
മറിച്ച് നിന്റെ ശാന്തമായ ആത്മാവിന്റെ
പ്രതിഫലനമാണ്
നിനക്കുചുറ്റും തെളിയേണ്ടത്‌ .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras