പിന്നെന്തിനു നീ ജീവിക്കുന്നു .khaleelshamras

ക്രിയാത്മകമായ ഒരു പ്രവർത്തി ചെയ്യാൻ നിനക്ക്
സമയമില്ല .
ഒരറിവ്‌ പകർന്നുകൊടുക്കാനും
സമ്പാതിക്കാനും നിനക്ക് സമയമില്ല .
ഒരു പാമരൻ നിനക്കു മുമ്പിൽ വന്നാൽ
അവന് നൽകാൻ
നിൻറെ പോക്കറ്റിൽ നാണയതുണ്ടില്ല ,
സ്നേഹത്തോടെ ഒന്നു പുഞ്ചിരിക്കാൻ
നിൻറെ ഹ്രദയം അനുവതിക്കുന്നില്ല .
നീയെപ്പോഴും അലസനാണ് .
എല്ലാത്തിനും മടിയാണ് .
പിന്നെന്തിനു നീ ജീവിക്കുന്നു .
ഈ ജീവിതത്തെ സ്മശാനമാക്കുകയാണോ നീ .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്