Monday, January 27, 2014

സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ khaleelshamras

നീ നന്മയുടെ പ്രതീകമായിരുന്നു
ജന സേവനത്തിന് മാത്രകയായിരുന്നു .
അറിയപെടുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയായിരുന്നു
പക്ഷെ നീ ധരിച്ച കറുത്ത ശിരോവസ്ത്രം നോക്കി
ഞാൻ പറഞ്ഞു
നീ ആൾ ശരിയല്ല .
ഞാനും ഈ നാട്ടിൽ അറിയപെട്ട
സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ തന്നെയായിരുന്നു ,
ഒരു കപട സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ ,
നന്മ ആരു ചെയ്താലും അങ്ങീകരിക്കാതെ
വേഷവും വർണവും ജാതിയും നോക്കി
ചിലർ ചെയ്യുന്നത് മാത്രം അംഗീകരിച്ച
ഹ്രദയത്തിൽ കാപട്യവും
ചുണ്ടുകളിൽ പുഞ്ചിരിയും വഹിച്ച്
ജീവിതമാവുന്ന കളിയരങ്ങിൽ
ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനായി
അഭിനയിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ .
സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം
അത് ഹ്രദയത്തിൽ നിന്നും വരണം
അത് ആരു ചെയ്യുന്ന നന്മയേയും അങ്ങീകരിക്കണം
ചെയ്തവരെ അഭിനന്തിക്കണം .
സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകന്റെ
മനസ്സിന്റെ കണ്ണുകൾ
എല്ലാ മനുഷ്യരിലേക്കും വാർണങ്ങളിലേക്കും
ഒരേ രീതിയിൽ ച്ചെന്നെത്തണം .


Sunday, January 26, 2014

പ്രവർത്തി khaleelshamras my diary

ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തിയും
ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പും
ചെയ്ത ശേഷവും
നിനക്ക് സംതൃപ്തി നൽകണം .
ചെയ്ത ഓരോ പ്രവർത്തിക്കും
നീ നന്ദി രേഘപെടുത്തുക .
നിനക്ക് സന്തോഷം നൽകാത്ത
പ്രവർത്തി
നിൻറെ ജീവിത പരാജയത്തിലേക്കുള്ള
വഴിയാണ് .
അതുകൊണ്ട്
ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തിയും
ഉത്സാഹത്തോടെ ചെയ്യുക .

ജീവിതപുസ്തകം khaleelshamras

സമയമാവുന്ന പേനകൊണ്ട്
ജീവിതമാവുന്ന പുസ്തകത്തിൽ
വിലപെട്ടതെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറിച്ചിടുക .
സ്നേഹത്തിന്റെ വർണങ്ങളും
പ്രയത്നത്തിന്റെ മഷിയും
അതിനായി ഉപയോഗപെടുത്തുക .
അവസാനം നിന്നെ മരണം
കീഴടക്കുമ്പോൾ
അനശ്വരതയുടെ അലമാരയിൽ
സൂക്ഷിക്കാൻ
നിന്റെ ജീവിതപുസ്തകം
ഭാക്കിയാക്കുക .
തലമുറകൾക്ക്
ആ വായന
ഒരു പ്രചോദനമാവട്ടെ .

Saturday, January 25, 2014

മരണത്തിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരികൾ khaleelshamras

ഇവിടെ ആരും ആരുമായി മത്സരിക്കുന്നില്ല .
എല്ലവ്വരും മരണത്തിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരികൾ മാത്രം .
ആ യാത്രയിൽ
മനുഷ്യർക്കിടയിലെ കുറേ കളി തമാശകൾ .
അതാണ്‌ വിജയങ്ങളും പരാജയങ്ങളും .
ചിലർ താനൊരു
മരണത്തിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരിയാണെന്ന സത്യം
മറന്നു പോവുന്നു .
അവർ ക്രൂരരും സ്വാർത്തരുമാവുന്നു .
ചിലർ ഞാനൊരു സഞ്ചാരി മാത്രമാണെന്ന സത്യം
ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു .
അവർ സ്വൊന്തം വിജയത്തിനായി
പ്രയത്നിക്കുന്നു
മറ്റുള്ളവരെ വിജയിപ്പിക്കാനും
പരിശ്രമിക്കുന്നു .
താൻ ജയിച്ചാലും മറ്റവൻ ജയിച്ചാലും
അവൻ ഹാപ്പി .

മരുന്ന് khaleelshamras

അയാളുടെ സന്പതിലേക്കല്ല 
നിന്റെ  നോട്ടമെത്തേണ്ടത് .
അയാളുടെ പതവിയും 
വർണവും ജാതിയും 
നിന്റെ വിഷയമല്ല .
അവരെ ശാരീരികമായും മാനസ്സികമായും 
അലട്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് 
നീ നോക്കുക .
നല്ല വാക്കുകളായും 
വറ്റാത്ത സ്നേഹമായും 
അവരുടെ മരുന്നാവുക നീ .
 

Thursday, January 23, 2014

നിന്നിലേക്ക്‌ പ്രവേശിക്കാൻ .khaleelshamras

നിൻറെ മനസ്സിൻറെ കവാടത്തിൽ
ഒരുപാട് ഒരുപാട്
ചിന്തകൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് .
ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കാൻ .
അതിൽ നല്ലതും ചീത്തവയുമുണ്ട്,
നിന്റെ മനസ്സിന് കുളിർമ പകരാനുള്ളവയുണ്ട് .
മനസ്സിന്റെ ശാന്തി തല്ലിതകർക്കാനുള്ളവയുണ്ട് .
നിനക്ക് അറിവ് പകരാനുള്ളവയും
അറിവ് കൂടുതൽ ധ്ര്ടമാക്കാനുള്ളവരുണ്ട്‌ .
നിൻറെ മനസ്സിന്റെ കവാടത്തിനുമുമ്പിൽ
ഒരു കാവൽക്കാരനെ നിയമിക്കുക .
നിന്റെ ജീവിതവിജയത്തിനും
മനസ്സമാധാനത്തിനും
വിലങ്ങാവുന്ന ചിന്തകൾക്കൊക്കെ
ആ കാവൽക്കാരൻ
പ്രവേശനം നിഷേധിക്കട്ടെ .

പ്രിയപെട്ടവർ khaleel shmaras

നിനക്കരികിലൂടെ കടന്നുപോയവൻ
നിനക്കൊരപരിചിതൻ
അല്ലായിരുന്നു .
അവനും നിന്റെ സഹോദരൻ തന്നെയായിരുന്നു .
നിന്നിൽനിന്നും ഒരു പുഞ്ചിരി ലഭിക്കാൻ
അവനും അവകാശമുണ്ടായിരുന്നു .
നീ പലർക്കുമായി കായ്മാറാറുള്ള
സമാധാനത്തിന്റെ ആശീർവാദം
അവനും കയ്മാറണമായിരുന്നു .
നിന്റെ ഹ്രദയത്തിലെ
കാരുണ്യത്തിന്റെ തേനരുവിയിൽനിന്നും
അവനേയും കുടുപ്പിക്കണമായിരുന്നു .
നീ ഒന്നറിയുക
ജീവിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യരും
നിനക്ക് പ്രിയപെട്ടവർ തന്നെയാണ് .
ഒരു പുഞ്ചിരിയെങ്കിലും
കയ്മാറാൻ മറക്കാതിരിക്കുക .

Monday, January 20, 2014

പ്രവാചക സ്നേഹം. Khaleel shamras.diary ipad ill ezhthiyathanu,correct cheyyanund

ഒരാളുടെ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനായി ഇറങ്ങി തിരിച്ചവന് 
ഏറ്റവും പുണ്യ മുണ്ടെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന 
പ്രവാചകന്റെ പള്ളിയിൽ 
ഒരുമാസം ഭജനമിരിക്കുന്നതിലും 
കൂടുതൽ പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന പ്രവാജക വചനം 
എന്നെ ഏറെ ആകർഷിച്ചു .
മതം പുതുപുത്തൻ ആചാരങ്ങളും 
ആരാധനാരീതികളുമോക്കെയായി 
പുതു പുത്തൻ  എടിഷനുകളായി 
പല മനുഷ്യരുടെയും പേരിൽ 
പ്രത്യക്ഷ പെടുന്പോൾ 
പ്രവാചക അദ്യാപനങ്ങളും 
ജീവിത രീതിയും മാറിനിൽക്കുന്നു .
പ്രപഞ്ചത്തിലെ മനുഷ്യനോഴികെയുള്ള 
വയൊക്കെ ഏകദൈവത്തിനു 
പൂർണമായി സമർപ്പിക്കപെട്ട 
ജീവിതം നയിക്കുന്നു വെന്നു 
വിശ്വസിച്ചിട്ടും 
പ്രാർഥനയിൽ അവൻ സൃഷ്ട്ടികളെ 
പങ്കാളിയാക്കുന്നു .
പ്രവാചക ചര്യ പകർത്തണമെന്ന് ഒരു വശത്ത് 
മറുവശത്ത് അതേ വ്യക്തി 
ആ ആദ്യാപനങ്ങളെ 
സന്പത്ത് നേടിയെടുക്കാനുള്ള 
മാർഘമാക്കുന്നു .
പ്രവാചകൻ ഒരു ദരിദ്രനായ 
ഭാരനാതികാരിയായിരുന്നു .
എത്ര ഭരണാതികാരികൾ ഇത് പകർത്താൻ തയ്യാറുണ്ട് .
ആ ലാളിത്യവും സൂക്ഷ്മതയും 
എത്ര ആചാര്യന്മാരിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.
എല്ലാവർക്കും പടച്ചോനിൽനിന്നുമുള്ള 
സമാധാനം കയ്മാറാൻ പറഞ്ഞവർ 
 അതിനു വിലക്കെർപെടുത്തുന്നു .
പ്രവാചകൻ കാണിച്ച 
ആ ദർശനത്തിലേക്ക് മടങ്ങുക .
എളിമയുടേയും ,സ്നേഹത്തിന്റെയും 
പരസ്പര സേവനത്തിന്റെയും 
പങ്കാളികളില്ലാത്ത ഏക ദൈവാരാതണയുടെയും 
ദർശനത്തിലേക്ക് .
ആതിൽ പുതുതായി ചെർക്കപെട്ടതൊക്കെ തള്ളുക .
 Thursday, January 16, 2014

തിരിച്ചറിവിന്റെ കയർ khaleelshamraS

നിനക്കായി ഞാനൊരു പാട്ടെഴുതി .
പക്ഷെ ജീവതവിജയ മെന്ന പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതാൻ വെച്ച മഷി വറ്റിച്ചായിരുന്നു അത് .
എന്റെ ഹ്രദയത്തിന്റെ ചുണ്ടുകൾ
സദാ നിന്നെ കുറിച്ച്  സംസാരിച്ചു .
സ്വോപനങ്ങളായി ,ചിന്തകളായി
അവ സദാ എന്നിൽ നിറഞ്ഞു .
പക്ഷെ ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന
ഒരായിരം വിഷയങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചായിരുന്നു അത് .
എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ
ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും നിന്നെ മാത്രം കണ്ടു .
എന്നെ എവിടേയും കണ്ടില്ല .
പരാജയത്തിന്റെ പടുകുഴിയിൽ
വീണു കിടക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ .
ഈ തിരിച്ചറിവിന്റെ കയറിൽ
പിടിച്ചു തൂങ്ങി ഞാൻ വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കയറുകയാണ് .
ഇനി ഞാൻ നിന്നെ കാണില്ല
നിനക്കായി പാടില്ല .
എന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ
നിന്റെ റോൾ നിർവഹിക്കും .

മരണത്തിന് അയാളല്ലായിരുന്നു വൃദ്ധൻ khaleelshamras

നരച്ച മുടിയും
വാർധക്യത്തിന്റെ ച്ചുക്കിച്ചുളിവ് വീണ ശരീരവുമായി
അയാൾ ആ യുവതി പോയ വഴിയിൽ
അവൾക്കുനേരെ ഒരു നോട്ടം സമ്മാനിച്ചു .
ഒറ്റ നോട്ടം ആ വൃദ്ധശരീരത്തിലെ
യുവമനസ്സിനെ തച്ചുണർത്തി .
ലോകം പരിഹസിക്കുമെന്നറിഞ്ഞിട്ടും
ആ വഴിയിൽ അയാൾ അവളെ തടഞ്ഞു വെച്ചു .
അയാൾ പറഞ്ഞു
നീ ഈ കാലത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പിൽ നിൽക്കുക .
ഞാനെന്റെ ഇന്നലകളിലെ
യൌവനകാലത്തെ കുന്നിൻ ചെരുവിൽ പോയി
നിന്നെ വിളിക്കാം .
ആ വിളി ഒരു പാട്ടായി
നിന്റെ ഹ്രദയത്തിന്റെ കാതിൽ മുഴങ്ങട്ടെ
അത് ഈ വൃദ്ധനോടുള്ള പ്രണയമായി
നിന്നിൽ പരക്കട്ടെ .
ആ വിളി അവളുടെ കാതിൽ മുഴങ്ങി
അത് ആത്മാവിന്റെ വസന്തമായി .
അങ്ങിനെ പരിഹസിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ സാക്ഷിയാക്കി
അവർ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിച്ചു .
ജീവിതം ആ കവിതപോലെ തന്നെ സുന്ദരമായി .
അതിനിടയിൽ അവൾ വാർധക്യത്തിനപ്പുറത്ത്
തന്റെ പ്രിയതമനെ കാത്തിരിക്കുന്ന
മരണത്തെ കണ്ടു .
നിങ്ങൾ പോയാൽ ഞാൻ തനിച്ചാവില്ലേ ?
അവൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു .
പക്ഷെ അടുത്ത സുപ്രഭാതത്തിൽ വന്ന
മരണ വാർത്തയിൽ അവളുടെ പേരുണ്ടായിരുന്നു .
ഒരപകടത്തിൽ അവൾ മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു .
ഇന്നയാൾ തനിച്ചായിരിക്കുന്നു .
മരണത്തിന് അയാളല്ലായിരുന്നു വൃദ്ധൻ
മറിച്ച് അവളായിരുന്നു .

Monday, January 13, 2014

പിന്നെന്തിനു നീ ജീവിക്കുന്നു .khaleelshamras

ക്രിയാത്മകമായ ഒരു പ്രവർത്തി ചെയ്യാൻ നിനക്ക്
സമയമില്ല .
ഒരറിവ്‌ പകർന്നുകൊടുക്കാനും
സമ്പാതിക്കാനും നിനക്ക് സമയമില്ല .
ഒരു പാമരൻ നിനക്കു മുമ്പിൽ വന്നാൽ
അവന് നൽകാൻ
നിൻറെ പോക്കറ്റിൽ നാണയതുണ്ടില്ല ,
സ്നേഹത്തോടെ ഒന്നു പുഞ്ചിരിക്കാൻ
നിൻറെ ഹ്രദയം അനുവതിക്കുന്നില്ല .
നീയെപ്പോഴും അലസനാണ് .
എല്ലാത്തിനും മടിയാണ് .
പിന്നെന്തിനു നീ ജീവിക്കുന്നു .
ഈ ജീവിതത്തെ സ്മശാനമാക്കുകയാണോ നീ .

അറിവ് khaleelshamras

അറിവ് നേടുന്നതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുക .
ജീവിതത്തിനു ലഭിച്ച
ഓരോ നിമിഷത്തേയും
അറിവ് നേടാനുള്ള ഉദ്യമമാക്കുക .
നിനക്ക് മുമ്പിൽ വരുന്ന
ഓരോ വ്യക്തിയിൽനിന്നും
നിനക്കെന്തൊക്കെയോ പഠിക്കാനുണ്ട് .
നീ കാണുന്ന ഓരോ കാഴ്ചയിലും
കേൾക്കുന്ന ഓരോ ശബ്ദത്തിലും
നിനക്കൊരറിവുണ്ട് .
അത് കണ്ടെത്തുക
അതിൽനിന്നും പകർത്തേണ്ടത് പകർത്തുക .
നിന്നിൽ വന്നുപോയ പിഴവുകളെ
തിരുത്തുക .

Friday, January 10, 2014

കൊച്ചു യാത്ര khaleelshamras

ഇതൊരു കൊച്ചു യാത്രയാണ്
നിൻറെ പിറവിയിൽ തുടങ്ങി
മരണത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന കൊച്ചു യാത്ര .
ഈ യാത്രക്ക് മുമ്പേ
അനന്ധമായൊരു സമയം
നീ ഇതിനായുള്ള ഒരുക്കത്തിലായിരുന്നു .
രണ്ടു പ്രിയപെട്ടവരുടെ
സോപ്നസാക്ഷാത്കാരമായി
ഒരമ്മയുടെ ഘർഭപാത്രത്തിൽനിന്നും
നീ വന്നിറങ്ങി .
നിനക്കായി ഭൂമി കാത്തിരുന്നു
മെലാകാശത്ത് നക്ഷത്രങ്ങളെയും
സൂര്യനെയും ഒരുക്കി .
നിന്റെ വഴിയായി
സമയം പെയ്തിറങ്ങി .
ഈ യാത്രയിൽ
നിനക്കൊരു ദൌത്യമുണ്ട് .
അത് നിറവേറ്റി നിന്നെ
ഇതേ സ്വീഗരണമൊരുക്കിയവർ
യാത്രയാക്കും .
പിന്നെ നിനക്ക് വിശ്രമിക്കാനുള്ള സമയമാണ് .
ഈ കൊച്ചു യാത്ര
പാഴായി പോവാതിരിക്കട്ടെ .
ഈ കൊച്ചു യാത്ര
സഫലമായാൽ
പിന്നീടൊരിക്കൽ
അനന്തമായ ഒരു ഉദ്യാനത്തിൽ
നിനക്ക് വസിക്കാനുണ്ട് .


Thursday, January 9, 2014

മുഷിപ്പില്ലാത്ത ലക്ഷ്യം khaleelshamras diary

നിന്റെ ലക്ഷ്യം നിൻറെ ഇഷ്ടമാവണം .
അതിലേക്കുള്ള വഴി സ്നേഹിക്കപെട്ട വഴിയാവണം .
അതിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തികൾ 
എത്ര കഠിനമാണേലും 
 ഇഷ്ട പെടുന്ന ലക്ഷ്യത്തിലെത്താനുള്ളതായാതിനാൽ ആ  പ്രവർത്തിയെ പ്രണയിക്കുക .
നിന്റെ ഓരോ നിമിഷത്തിലും 
അവയെ നിറക്കുക .
ഇഷ്ടത്തിനും സ്നേഹത്തിനും പ്രണയത്തിനും 
മുഷിപ്പില്ല നിൻറെ ലക്ഷ്യത്തിനും .

ചിന്തകൾ khaleelshamras my diary

നിനക്കേറ്റവും പ്രധാനപെട്ട ഒരു ക്ലാസ്
ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു
നിന്റെ കാതുകൾ .
നിന്റെ ചിന്തകൾ
മറ്റെവിടെയൊക്കെയോ
സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു
ആ സമയങ്ങളിൽ .
അതുകൊണ്ട് കാതിലൂടെ കേട്ടത്
തലച്ചോറിൽ അറിവായി എത്തിയില്ല
ഹ്രദയത്തിൽ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കിയുമില്ല .
കാതുകളിലൂടെ കേട്ടവക്ക്
തലച്ചോറിലേക്കും മനസ്സിലേക്കും
എത്താനുള്ള വാഹനമാണ് ചിന്തകൾ .
ആ വാഹനത്തിൽ കയറിയാലേ
നിൻറെ പഞ്ചേദ്ധ്രിയങ്ങളിലൂടെ
അനുഭവിച്ചവ
തലച്ചോറിൽ ശേഘരിച്ചു വെക്കപെടുകയുള്ളൂ .
ചിന്തകളെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിയിൽ
ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക .

Tuesday, January 7, 2014

പ്രണയത്തിന്റെ പശ khaleelshamras

അവരുടെ വ്യത്യസ്ഥ ദേശങ്ങൾ അവർ മറന്നു
അവരുടെ ദേശം പ്രണയമെന്ന ഒറ്റ ദേശമായി .
അവർ വ്യത്യസ്ഥ ജാതിയിൽ പെട്ടവരാണെന്നു
ലോകം പറഞ്ഞു .
പക്ഷെ പ്രണയമെന്ന ഒരൊറ്റ ജാതിയിലാണ്
ഞങ്ങളെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു .
അവരുടെ പ്രണയം പരസ്പരം
അടർത്തി മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പശകൊണ്ട്
അവരുടെ ആത്മാക്കളെ ഒട്ടിച്ചു .
അങ്ങിനെ അവർ ജീവിതത്തിൽ
ഇണകളായി .
പിന്നീട് അവർ പറഞ്ഞു
പ്രണയത്തിന്റെ പശ അതുവരെ
ഒന്നിപ്പിച്ചു നിർത്താനുള്ളത്
മാത്രമായിരുന്നു .
ജീവിതത്തിൽ ഒന്നായത്തോടെ
അത് അലിഞ്ഞ് ഒലിച്ചു പോയി ,

നല്ലൊരു വരി khaleelshamras

നിൻറെ ജീവിതമാവുന്ന പുസ്തകത്തിൽ
നീ ഇതുവരെ കുറിചിട്ടവ
ഒരാവർത്തി വായിച്ചു നോക്കുക .
നീ കുറിച്ചിടാൻ മറന്ന തളുകലേക്കും നോക്കുക .
നീ കീറികളഞ്ഞ താളുകളും നോക്കുക .
മിക്ക താളുകളും ശൂന്യമായി കാണുകയാണേൽ
വിഷമിക്കേണ്ട .
തിരിച്ചറിവുണ്ടായ
ഈ ഒരുനിമിഷം
നീ കുറിച്ചിടുന്ന ഒരൊറ്റ വരി മതി
ആ താളുകളിൽ നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞ
മറ്റേതൊരു കവിതയേക്കാളും
സുന്ദരമായതൊന്ന്
ജീവിതത്തിൽ തീർക്കാൻ .
അതുകൊണ്ട് നന്മയുടേയും ക്ഷമയുടേയും
പ്രയത്നത്തിന്റെയും പേനകൊണ്ട്
നല്ലൊരു വരി ഈ നിമിഷമെന്ന താളിൽ കുറിച്ചിടുക .

Saturday, January 4, 2014

നിൻറെ അക്ഷരങ്ങൾ .khaleelshamras

ഉറങ്ങികിടക്കുന്നവരെ ഉണർത്തിയ
അലാറമാവണം നിൻറെ അക്ഷരങ്ങൾ .
വഴിതെറ്റി യാത്രയാവുന്ന ജീവിതങ്ങൾക്ക്
ശരിയായ ദിശ കാണിച്ചു കൊടുത്ത
യാത്രാസഹായിയാവണം  നിൻറെ അക്ഷരങ്ങൾ.
അശാന്തിയുടെ വരൾച്ച ഭാധിച്ച മനസ്സുകളിൽ
കുളിർമഴയായി പെയ്തിറങ്ങണം .
നിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ തീർത്ത
അരുവിയിൽനിന്നും
സ്നേഹത്തിന്റെ പാലും തേനും
നുകരട്ടെ .
നന്മ നിന്റെ അക്ഷരങ്ങളുടെ മഷിയാവുമ്പോൾ
നിൻറെ അക്ഷരങ്ങൾ
നിന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിന്റെ
സഫലീകരണമാവുന്നു

Friday, January 3, 2014

സുഗന്ധം MY DIARY.KHALEELSHAMRAS

നിൻറെ മനസ്സിൽ ആരോടും
ശത്രുത പുലർത്താതിരിക്കുക .
ശത്രുത ഒരഗ്നിയാണ്
അതിൽ കത്തിയമരുന്നത്
നീ ശത്രുവായി കാണുന്ന ആളല്ല ,
മറിച്ച് നിന്റെ
മനശാന്തിയുടെ പൂന്തോപ്പാണ് ,
അസൂയ ഒരു അഴുക്കാണ്
ആ ദുർഗന്ധം നിന്റെ
മനസ്സിലെ സുഗന്ധത്തെ
മൊത്തത്തിൽ ആട്ടിയകറ്റും .
അസൂയയും പകയും മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ
അവയെ ഓട്ടിയകറ്റുക .
നിന്റെ മനസ്സിന്റെ
സുഗന്ധം നിലനിർത്താൻ ,
അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ
നിത്യവസന്തം നിലനിർത്താനും .


സൌന്ദര്യം khaleelshamras diary

നിനക്കപ്പുറത്തെ ലോകത്ത്
നീ കാണേണ്ടത് സൌന്ദര്യം മാത്രമാവണം .
നിനക്കുച്ചുറ്റുമുള്ളവർ നിന്നിൽ
കാണേണ്ടതും സൌന്ദര്യം മാത്രമാവണം .
വിലപെട്ട ആത്മാവിനെ
മൂടിവെച്ച ശരീരമെന്ന മറ
നോക്കിയല്ല സൌന്ദര്യം വിലയിരുത്തേണ്ടത് .
ആ മറ നീക്കിയാൽ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷ പെടുന്ന
സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ,
ആരോടും പകയില്ലാത്ത ,
അസൂയ സ്പർശിക്കപെടാത്ത
മനുഷ്യാത്മാവാണ്
സൌന്ദര്യം.


Thursday, January 2, 2014

ചിന്തകളെ പാകപെടുത്തുക ,khaleelshamras diary on 020114

നിന്റെ ആന്തരികലോകത്തിന്റെ
പ്രതിബിംഭമാണ് ബാഹ്യലോകത്ത് നീ കാണുന്നത് .
നിന്റെ ചിന്തകളാണ്
നിന്റെ ആന്തരികലോകം .
നീ എന്തൊന്നിനെ കുറിച്ച്
എങ്ങിനെ ചിന്തിക്കുന്നു
എന്നതിലാണ്
നിന്റെ മനസ്സിന്റെ കാലാവസ്ഥ .
നിന്റെ ചിന്തകൾ അവഗണിച്ചതൊന്നിനെ
നിനക്ക് ഭാഹ്യലോകത്ത്
കാണാനാവില്ല ,
നിന്നെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ
അവഗണിക്കാൻ
നിന്റെ ചിന്തകൾ തയ്യാറായാൽ
പിന്നെ
ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്
നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ
ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല .
നിന്റെ ചിന്തകളെ
ഭാഹ്യലോകത്ത്
നല്ലതുമാത്രം കാണാൻ
പാകപെടുത്തുക ,

Wednesday, January 1, 2014

അലസതയില്ലാതെ KHALEELSHAMRAS JAN 1ST DIARY

നിനക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്
ചെറുതും വലുതുമായി
ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്‌ .
ഇവയൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കപെടാനുള്ള
വേതിയാണ് നിൻറെ സമയം .
സമയം കുറഞ്ഞു പോയെന്ന് നീ പറയും
പക്ഷെ നീ ഒന്നു മറക്കുന്നു .
നിനക്ക് മുമ്പേ
ഇതുവഴി കടന്നു പോയി
തങ്ങളുടേതായ മേഘലകളിൽ
അനശ്വരമായ കയ്യൊപ്പ്
ഭൂമിയിൽ ചാർത്തി
കടന്നുപോയ പ്രതിഭകൾക്കൊക്കെ
ഇത്രയോ ഇതിൽ കുറഞ്ഞോ
സമയമേ ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളൂ .
പക്ഷെ അവർ തങ്ങൾക്കു ജീവിതം
സമ്മാനിച്ച സമയമെന്ന നിധി
ഫലപ്രതമായി വിനിയോഗിച്ചു .
നിനക്കു മുമ്പിലും
അവർക്ക് ലഭിച്ച സമയമുണ്ട്
അവർക്ക് ലഭിച്ചതിലും
കൂടുതൽ
സൌകര്യങ്ങളുണ്ട് .
നീ അലസതയില്ലാതെ
അവയെ വിനിയോഗിച്ചാൽ മാത്രം മതി .

ഇന്നുകളുടെ വഴി khaleel shamras

ഇന്നലകളിലെ വിജയം
ഇന്നുകളുടെ വഴിയാണ് .
ഇന്നലകളിലെ പരാജയം
ഇന്നുകളുടെ ഊർജ്ജമാണ് .
ഇന്ന് നീ ജീവിക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ
എത്തിപെടാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു
നിന്റെ ഓരോ ഇന്നലെകളും .
ഈ ഇന്നിൽ നീ ജീവിക്കുക .
ഇന്നലെകളിൽ പുരണ്ട
കറകളൊക്കെ മാച്ചുകളഞ്ഞ് .
നിന്നിലെ ഓരോ നന്മയുടേയും മാറ്റ്
കൂടുതൽ കൂട്ടി .
ഓർക്കുക
നിനക്ക് നിന്റെ ജീവിതം
നഷ്ടമാവുന്നത്
ഈ ഇന്നുകളിൽ
നീ ലക്ഷ്യം മറക്കുമ്പോഴാണ്‌ .

മനുഷ്യനെന്ന ഗ്രഹം.

ഓരോ മനുഷ്യനും അവനവൻറെ ജീവിതമാകുന്ന ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് മരണത്തിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളാണ്. ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളുടെ പ്രകാശം ആകാൻ...