ജീവിതമാവുന്ന അരങ്ങിൽ കാണിയായി khaleelshamras

നിൻറെ ജീവിതമാവുന്ന അരങ്ങിൽ
നീ കാഴ്ച്ച വെക്കുന്ന അഭിനയങ്ങൾ
കാണാൻ ആരും
കാണിയായി ഇരിക്കുന്നില്ല .
പക്ഷെ
ഈ ഭൂമിയിൽ പിറക്കാൻ
ഭാഗ്യം ലഭിച്ച
വിലപ്പെട്ട ഒരേയൊരു മനുഷ്യൻ
നിന്റെ ഓരോ
ചലനങ്ങളും വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് .
ആ മനുഷ്യൻ
ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നവരിൽ
ഏറ്റവും സുന്ദരനാണ് ,
തിളങ്ങുന്ന താരമാണ് ,
അറിവുകളുടെ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ
കീഴടക്കാൻ പൊരുതുന്ന
യോദ്ധാവാണ് .
അത് മറ്റാരുമല്ല
നീ തന്നെയാണ് .
ആ അധിതിയെ
സംത്രിപ്തിപെടുത്തിയ
ഒരു ജീവിതം
ഈ അരങ്ങിൽ കാഴ്ച്ച വെക്കുക .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്