വസന്തകാലം .khaleelshamras diary

നിന്റെ വാക്കുകൾ
മനസ്സുകളെ വെട്ടി മുറിക്കാനുള്ള കത്തിയല്ല .
അത് മനസ്സുകളിലേക്ക്
രുചികരമായതെന്തൊക്കെയൊ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത
പാത്രമാവണം .
നിന്റെ ചുണ്ടുകൾ കൊപിക്കാനുള്ളതല്ല
അത് നല്ലത് പറയാനുള്ളതാണ് .
നിന്റെ ജീവിതം
ഒരു സുന്ധം പരത്തിയ പൂങ്കാവനമാവണം
അതിലൂടെ കടന്നു പോയവരൊക്കെ
ആ നറുമണം ആസ്വദിക്കട്ടെ .
നിന്റെ സമയം
ഒരു നിത്യ വസന്തകാലമാണ് .
പിറവിയിൽ തുടങ്ങി
മരണത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന
വസന്ത കാലം .


Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്