അസൂയ my diary dr khaleelshamras

അസൂയ ശരിക്കും 
ഒരു മൂർച്ചകൂടിയ കത്തിയാണ് .
ആ കത്തികൊണ്ട് 
ശരിക്കും 
നീ 
മറ്റൊരാത്മാവിനെ പച്ചക്കരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്‌ .
പക്ഷെ തിന്മയുടെ ഇരുട്ടറയിൽ 
നീ അതരിഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ 
മുറിഞ്ഞു വീഴുന്നത് നിൻറെ 
സ്വൊന്തം ആത്മാവാണെന്ന് മാത്രം 

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്