മരണം മറക്കാതിരിക്കുക khaleelshmaras my diary

എല്ലാവരുടേയും മരണത്തെ
കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നു .
പക്ഷെ നിന്റെ മുന്നിലുള്ള
നിന്റെ മരണം മാത്രം നിനക്ക് കാണാൻ
കഴിയുന്നില്ല .
അതുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ
സമ്പത്തിനോടുള്ള ആർത്തി
അവസാനിക്കാത്തത്
സമയം കളഞ്ഞുകുളിക്കുന്നത് .
അനീതി കാണിക്കാൻ മടിക്കാത്തത് .
മറ്റുള്ളവരുടെ മരണവാർത്ത കേട്ട്
നീ കണ്ണുനീർ പോലിക്കുന്നു ,
നിനക്കായും പൊലിക്കപെടുന്ന
ഒരു ദിവസം ഉണ്ടെന്നത്
മറക്കാതിരിക്കുക .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്