നിന്റെ വഴി KHALEELSHAMRAS.

സാഹചര്യങ്ങൾ മാറികൊണ്ടേയിരിക്കും
വഴികളും .
പക്ഷെ നിനക്കു ചെന്നെത്തേണ്ട
ലക്ഷ്യം മാത്രം മാറുന്നില്ല .
പിന്നെ നീയും .
പക്ഷെ നിന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ
സാഹചര്യം സമ്മർദ്ധം ചെലുത്തും
പിന്തിരിഞ്ഞോടാൻ
നിന്റെ മനസ്സുപോലും
പ്രേരിപ്പിക്കും .
പതറാതെ
ഉറച്ചു നിൽക്കുക .
ജീവിതത്തിൽ നിനക്കു
പൂരിപ്പിക്കാനുള്ളത്
പൂരിപ്പികേണ്ടത്
നീ മാത്രമാണ്
മറക്കാതിരിക്കുക .
നിൻറെ ജീവിതത്തിലേക്ക്
നീയല്ലാതെ ആരും
എത്തിനോക്കുന്നില്ല .
അതുകൊണ്ട്
മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും
വിത്യസ്ഥമായ
നിന്റെ വഴി
നീ തന്നെ സുഖമമാക്കുക .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്