ആത്മാവില്ലാത്ത മതസംഘടനകൾ khaleelshamras

മതത്തിന് ഒരാത്മാവും ശരീരവുമുണ്ട് .
പക്ഷെ മിക്ക മതസംഘടനകൾക്കും
മതത്തിന്റെ ശരീരമേ ഉള്ളു
ആത്മാവില്ല .
അതുകൊണ്ടാണ് അവർ
മറ്റുള്ളവർക്ക് ശാന്തിയോതുന്നതിന്
വിലക്കുന്നത് .
യോജിക്കേണ്ടയിടങ്ങളിൽ പോലും
അകൽച്ച കാണിക്കുന്നത് .
മതം വിറ്റ് കാശാക്കുന്നത്‌ .
മറ്റുള്ളവരെ വിമർശിക്കാൻ
കൂടുതൽ സമയം ചിലവാക്കുന്നത് .
ദൈവ വിചാരണക്ക് മുമ്പേ
മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ
നരകത്തിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരികളായി
ചിത്രീകരിക്കുന്നത് .


Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്