അപരിചിതൻ khaleelshamras

എന്റെ ജീവിതവും സമയവും
ഒത്തുചേർനയിടങ്ങളിലൊക്കെ
ഞാൻ നിന്നെ മാത്രം കണ്ടു .
എന്റെ ആത്മാവിന്റെ
കണ്ണുകൾ നിന്നെമാത്രം ദർശിച്ചു .
എന്റെ കാതുകളിൽ
നിന്റെ ശബ്ദം മാത്രം മുഴങ്ങി .
എന്റെ ചിന്തകൾ തീർത്ത
പൂന്തോപ്പിൽ വിരിഞ്ഞ
പൂക്കൾക്കൊക്കെ
നിന്റെ സുഗന്തമായിരുന്നു .
പക്ഷെ
നിനക്ക് ഞാനിന്നും ഒരപരിചിതൻ ആണ് .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്