പരിഹാസം khaleelshamras

ഞാൻ നിന്നെ ഒരു പാട് പരിഹസിച്ചു .
എൻറെ പരിഹാസം സഹിക്കവയ്യാതെ
ഞാനെന്തൊന്തിനെ കുറിച്ചാണോ പരിഹസിച്ചത്‌
അത് നീ ഉപേക്ഷിച്ചു .
പക്ഷെ നീ ഉപേക്ഷിച്ചത്
നിനക്ക് ജീവിതം സമ്മാനിച്ച
നിധിയായിരുന്നു .
എന്നെ പരിഹസിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്
നിന്നിലെ പോരായ്മയല്ലായിരുന്നു .
മറിച്ച് എനിക്ക് നിന്നോട്
തോണിയ അസൂയയായിരുന്നു .
എന്റെ അസൂയയെ പരാജയപെടുത്താൻ
നിന്നിലെ ദൈര്യം ചോർന്നുപോയി .
എല്ലാവരുടെയും വിജയത്തിൽ
സന്തോഷിക്കാനുള്ള എൻറെ നല്ല മനസ്സും
എനിക്ക് നഷ്ടമായി .
എന്റെ പരിഹാസത്തിലൂടെ
നമ്മുക്കു രണ്ടു പേർക്കും
പരാജയത്തിന്റെ കെണി ഒരുക്കപെടുകയായിരുന്നു .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്