നിന്റെ വാക്ക് khaleelshamras my diary

പുഞ്ചിരിച്ച മുഖവുമായി
നിനക്ക് ശാന്തിയോതി
അയാൾ നിനക്കുമുമ്പിൽ വന്നു .
നിങ്ങൾ പരസ്പരം വാക്കുകൾ കയ്മാറി .
പക്ഷെ നിൻറെ മനസ്സുപോലും
അറിയാതെ
നിൻറെ ചുണ്ടുകൾ അയാൾക്ക്‌
നൽകിയ ഒരു വാക്ക്
അയാളുടെ
ശാന്തമായ മാനസികാന്തരീക്ഷത്തെ
തല്ലിതകർത്തു .
അയാളുടെ സന്തോഷത്തെ
താഴെയിട്ട് തച്ചുടച്ചു .
നീ ആ വാക്ക് മറന്നിരിക്കാം
പക്ഷെ അയാളുടെ
ഒരു ദിവസത്തിന്
ഇന്നും ആ വാക്ക് തീകൊളുത്തികൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു .
നിന്റെ വാക്കുകളെ
സൂക്ഷ്മതയുടെ അരിപ്പയിലൂടെ
കടത്തിവേണം
മറ്റൊരാൾക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ .
ആ വാക്ക് അയാൾക്ക്‌ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നതാവരുത് 

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്