മനസ്സിന്റെ ആരോഗ്യം WORLD MENTAL HEALTH DAY DR KHALEELSHAMRAS


മനസ്സിന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുക .

ശാരീരിക ആരോഗ്യ പ്രശനങ്ങൾ പോലും
മനസ്സിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് .
ഞാനൊരു രോഗിയാണെന്ന മനസ്സിൻറെ തോണിപ്പിക്കലാണ്
പലരേയും പലപ്പോഴും രോഗികളാക്കുന്നത് .
പല തീവ്ര വേദനകൾ പോലും
മനസ്സിന്റെ അവഗണനകൊണ്ട് ഇല്ലാതാവും .
മാനസ്സികാരോഗ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ
നിലനിർത്തേണ്ട സമയമാണ് വാർധക്യം .
ശരീരത്തിൽ കാലം കൊണ്ടുണ്ടായ ച്ചുക്കിച്ചുളിവുകൾ
നിന്നെ വ്രധനാക്കി .
പക്ഷെ ഒരു ച്ചുക്കിച്ചുളിവുമേശാത്ത നിന്റെ
മനസ്സിനെവിടെ വാർധക്യം .
നീ ഉദ്യേശിച്ചാലലല്ലാതെ
മനസ്സിന് പോറലേൽപ്പിക്കാൻ
ഒരു കാലത്തിനും കഴിയില്ല .
ഞാൻ ആരോഗ്യവാനാണെന്ന നിത്യഭോധവും
ഞാൻ ഇന്നും സ്വോയം പര്യാപതനാനണെന്ന വിചാരവും
നില നിർത്തി
കാലം നിന്നെ നൂറാം വയസ്സിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചാലും
മനസ്സിനെ ഊർജസ്വൊലതയുടെ നിത്യയൌവനത്തിൽ
പിടിച്ചു നിർത്തുക .
മനസ്സിൽ പോസിടീവ്‌ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നിറക്കുക
ശരീരത്തിനെ ചലിപ്പിക്കുക .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras