തെറ്റ് ചൂണ്ടികാണിച്ചവൻ KHALEELSHAMRAS/

തെറ്റുകൾ ആരെങ്കിലും ചൂണ്ടികാണിച്ചാൽ
ചൂണ്ടി കാണിച്ചവനെ വെറുക്കുകയോ
ശത്രുവാക്കുകയോ അല്ല വേണ്ടത് .
ആ ചൂണ്ടി കാണിക്കപെട്ട മേഘലയിൽനിന്നും
ഒളിച്ചോടുകയും ചെയ്യരുത് .
ചൂണ്ടികാണിച്ചവനോട് നന്ദി പറയുക .
ആ തെറ്റുകൾ
തിരുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ
അത് ചൂണ്ടികാണിക്കപെട്ട
നിമിഷം തന്നെ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുക .
പിന്നീട് തെറ്റുകൾ തിരുത്തി
ജീവിതയാത്രയിൽ
കൂടുതൽ ഉന്നതികളിലേക്ക്
മുന്നേറുക .
പിന്നീട് ഒരു നാൾ
ലോകം നിന്നെ അംഗീകാരിച്ചാൽ
നിൻറെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും ഓർക്കപെടുന്ന
ഒരു വ്യക്തിയായി
തെറ്റ് ചൂണ്ടികാണിച്ചവൻ മാറും .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്