പണം പാഴാക്കല്ലേ MY DIARY 22.08.13 KHALEELSHAMRAS

പണം ചിലവാക്കുന്നതിൽ
ഒരടുക്കും ചിട്ടയും വേണം .
പണം അനാവശ്യമായി ചിലവാക്കപെടുന്നുണ്ടോ
എന്ന്  ശ്രദ്ധിക്കുക .
ഓരോ വസ്തും വാങ്ങുമ്പോൾ
അത് നിനക്ക് ശരിക്കും
ആവശ്യമുള്ളതാണോ എന്ന് വിലയിരുത്തുക .
എടുത്തുചാടി വാങ്ങാതെ
വാങ്ങുന്നതിനുമുമ്പേ ചിന്തിക്കാൻ അവസരം നൽകുക .
വാങ്ങാനുള്ള ആഗ്രഹം മനസ്സിലുതിച്ചതിനും
വാങ്ങലിനുമിടയിൽ സമയ പരിതിവെക്കുക .
അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിൽ

പിശുക്ക് കാണിക്കാതിരിക്കുക .
പക്ഷെ ധൂർത്ത് ആവാനും പാടില്ല .
ഷോപ്പിങ്ങിനും മറ്റുമുള്ള യാത്ര
ബസിലോ കാൽനടയായോ ആക്കുക .
അവ എന്തും വാങ്ങികൂട്ടാനുള്ള
പ്രവണതക്ക് തടയിടുമെന്നു മാത്രമല്ല
നടക്കാനും പ്രകിർതി അസ്വത്തിക്കാനുമുള്ള
നല്ലോരവസരവുമാവും .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്