ശത്രു KHALEELSHAMRAS

നിന്നിൽ നിനക്കൊരു ശത്രുവുണ്ട് .
അവനാണ് നിന്റെ മനശാന്തിയെ തച്ചുടച്ചത് .
വിജയത്തിലേക്ക് തിരിച്ച നിൻറെ വഴിയെ
പരാജയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടത് .
ഏതോ ഓരോ കപട സ്നേഹം കാട്ടി
നിന്നിലെ യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തെ
പൂഴ്ത്തികളഞ്ഞത് ,
നിൻറെ നന്മമാത്രം കാംഷിച്ച
ഒരു ജനതയെ നിൻറെ ശത്രുവാക്കിയത്
നിന്നിലെ ശത്രുവായിരുന്നു .
ആ ശത്രുവിനെ നിൻറെ ഹ്രദയത്തിൽനിന്നും
ഓട്ടി അകറ്റുക .
നിന്റെ വിജയത്തിനായി ,
നിന്റെ സന്തോഷത്തിനായി ,
നന്മക്കായി ,.സ്നേഹിച്ചവനാവാൻ

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്