മനസ്സിനെ ഭോദ്യപെടുത്താനായി . khaleelshamras

നീ മാറിയോ മാറിയില്ലേ എന്നു വിലയിരുത്തേണ്ടത്
മറ്റുള്ളവരല്ല .
നിന്റെ മാറ്റം മറ്റുള്ളവരെ ഭോദ്യപെടുത്താനുമാവരുത് .
നിന്റെ മാറ്റം ഭോദ്യപെടുത്തേണ്ടത് സ്വൊന്തം
മനസ്സിനെയാണ്‌ .
മാറ്റങ്ങൾ വരേണ്ടതും നിന്റെ
മനസ്സിൽനിന്നാണ് .
ഓരോ ചീതപ്രവർത്തിയിലേക്കും
സാഹജര്യവും സമയവും
നിന്നെ മാടിവിളിക്കുമ്പോൾ
അതിൽനിന്നും നിന്നെ വിലക്കേണ്ടത്
നിന്റെ മനസ്സാണ് .
ജീവ കാരുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെയ്യാൻ
നിനക്ക് പ്രേരണയാവേണ്ടതും
നിൻറെ മനസ്സാണ് .
അതുകൊണ്ട് നന്മമാത്രം നിറഞ്ഞ
ഒരു ജീവിതം കാഴ്ച്ചവെക്കാനായി
ഒരുങ്ങുക
മറ്റുള്ളവരെ ഭോദ്യപെടുത്താനല്ല
മറിച്ച് നിൻറെ മനസ്സിനെ ഭോദ്യപെടുത്താനായി .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്