സമയമെന്ന യാജകൻ khaleelshamras

സമയം ഒരു യാജകനായി നിനക്കുമുൻപിൽ നിൽക്കുന്നു .
എനിക്കെന്തെങ്കിലും താ എന്നു കെഞ്ചുന്നു .
നീയാണേൽ
നിനക്കു നൽകാൻ എന്നിലൊന്നുമില്ല
എന്നും പറഞ്ഞു സമയത്തെ
ഓട്ടി അകറ്റുന്നു .
ഹ്ര്ധയതിന്റെ പോക്കറ്റ്‌ നിറയെ
സ്നേഹമെന്ന സമ്പത്തുണ്ടായിട്ടും .
തലച്ചോർ നിറയെ
ഭുദ്ധിയുടെ രത്നങ്ങളുണ്ടായിട്ടും .
സമയം വീണ്ടും വീണ്ടും
നിൻറെ ജീവിതത്തിനു മുമ്പിൽ കെഞ്ചികൊണ്ടേയിരുന്നു .
നീ അലസതയുടെയും സ്വോപ്നതിന്റെയും
കലവറകളിൽ
നിന്റെ സമ്പത്ത് പൂഴ്ത്തിവെച്ചു .
സമയതിനവ കൊടുക്കാനുള്ള മടിയാൽ
പിശുക്കിനാൽ .
അവസാനം മരണം വന്നു നിന്റെ
ജീവിതത്തെ കീഴടക്കിയപ്പോൾ
സമയം ഭിക്ഷാടനം
അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ
നീ അറിഞ്ഞു
നിന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ
പരാജയത്തിന്റെ പുഴുക്കടിയെറ്റു ദ്രവിച്ചുപൊയിരുന്നുവെന്ന് .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്