മനുഷ്യകൂട്ടായ്മ khaleelshamras.


ഓരോ മനുഷ്യകൂട്ടായ്മയിലും 
അതിൽ പങ്കാളികളായ ഓരോ വ്യക്തിക്കും 
ഒരു സ്വാധീനമുണ്ട് .
ചിലർ ചിലരുടെ വിമർശകരാവുമ്പോൾ 
ചിലർക്ക് അത് ജീവിതത്തിലെ തിരുത്താവുന്നു .
അതവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പുത്തനുണർവാകുന്നു .
ചില വിമർഷിക്കപെട്ടവർ 
ആ വിമർശങ്ങൾക്കൊടുവിൽ നിരാശരായി 
സ്വൊന്തം ജീവിതത്തെ തന്നെ വലിച്ചെറിയുന്നു .
ചില മനുഷ്യകൂട്ടായ്മകൾ 
ഇന്നലകളിലേക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ചുപോക്കാവുന്നു .
ബാല്യത്തിലേക്കും കൌമാരത്തിലെക്കും യൗവനത്തിലേക്കുമൊക്കെയുള്ള 
ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക് .
ഓർമ്മകൾ കണ്ണുനീരായും വാക്കായുമൊക്കെ 
അവരെ ഇന്നലകളിലെക്ക് കയ്പിടിച്ചു 
കൊണ്ടുപോവുന്നു .
ചില മനുഷ്യകൂട്ടായ്മകൾ 
ഇന്നലകളിലെ പ്രണയത്തെ ഈ ഇന്നിലേക്ക്‌ തിരികെ വിളിക്കുന്നു .
ചില കൂട്ടായ്മകൾ 
ഇന്നലകളിൽ മണ്‍മറഞ്ഞവരെ ഇന്നിലേക്ക്‌ തിരികെ വിളിക്കുന്നു .
ചിലത് കുടുംബസംഗമങ്ങളാവുന്നു 
അവിടെ നീ വീണ്ടും ഒരു കുഞ്ഞായി പിറക്കുന്നു 
അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ വീണ്ടും രുചിക്കുന്നു .
കിട്ടാതെപോയ മുറപെണ്ണ്‍ വീണ്ടും പ്രണയലേഖനവുമായി അരികിൽ വരുന്നു .
ചില മനുഷ്യ കൂട്ടായ്മകൾ 
ഇന്നലകളിലെ കലാലയത്തിലേക്ക് നിന്നെ തിരികെ കൊണ്ടുപോവുന്നു .
പ്രണയങ്ങൾ പുനർജനിക്കുന്നു 
അധ്യാപകന്റെ ശകാരം വീണ്ടും കേൾക്കുന്നു 
അന്ന് കേട്ട ശകാരത്തിന്റെ പരിനിതിഫലം കൂടി 
കണാവുന്നതുകൊണ്ട് ആ ശകാരം കവിതപോലെ സുന്ദരമാവുന്നു .
ഓരോ മനുഷ്യസംഗമങ്ങളും കൂട്ടായ്മയും 
ഇന്നലെകളിൽ പാടിവെച്ച പാട്ടിന്റെ പൂർത്തീകരണവും 
അന്ന് പാടാൻ മറന്നു വെച്ചത് പാടികേൾപ്പിക്കാനുള്ള 
അവസരവുമാണ് .
ഓരോ മനുഷ്യകൂട്ടയ്മയേയും ഇന്നുകളുടെ ഊർജമാക്കുക 
സുഗന്തമാക്കുക .


Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്