നിൻറെ ഗ്രാമം DR KHALEELSHAMRAS

നിൻറെ ഗ്രാമം എന്നും സുന്ദരമായിരിക്കും 
കാരണം കുട്ടികാലത്ത് 
നീ കളിച്ചു നടന്ന ഭൂമിയാണ്‌ നിന്റെ ഗ്രാമം .
നിനക്കെത്ര വയസ്സായാലും 
നീയെവിടെയോക്കെയോ പോയി 
തിരിച്ചു വന്നാലും 
ആ കുട്ടിക്കാലത്ത് 
നിനക്ക് കൂട്ടിനു വന്ന 
വായു കണികകളൊക്കെ 
ഇന്നും നിൻറെ ഗ്രാമത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ട് .
നീ വരുമ്പോഴൊക്കെ 
അവ നിന്നെ തേടി വീണ്ടും വരുന്നു .
അന്നു നീ കേട്ട പാട്ടുകൾ 
വീണ്ടും കേൾപ്പിക്കുന്നു .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്