മത്സരം khaleelshamras

തിളക്കമാർന്ന ഒരു ജീവിതം കാഴ്ചവെക്കാനായി 
ഈ നിമിഷം കഴിഞ്ഞ നിമിഷത്തോട്‌ മത്സരിക്കട്ടെ .
ഒരു പുതിയ ദിവസവും 
മുൻ ദിവസങ്ങളേക്കാൾ മുമ്പിലെത്താൻ .
മത്സരിക്കട്ടെ .
ഓരോ പുതുവർഷവും 
മുൻവർഷങ്ങളേക്കാൾ ഉന്നതിയിൽ 
നിന്റെ ജീവിതത്തെ കൊണ്ടെത്തിക്കട്ടെ .
 മത്സരങ്ങൾക്കൊടിവിൽ 
മരണം നിനക്കായി കാത്തുവെച്ച 
വിലപിടിപ്പുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ 
നിൻറെ അവസാന നിമിഷവും ദിനവും മാസവും വര്ഷവും 
കരസ്തമാക്കട്ടെ .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്