സ്നേഹം വാഴുമ്പോൾ khaleelshamras

കുട്ടിക്കാലത്ത് വീട്ടുമുറ്റത്ത്‌ ബാപ്പിച്ചി വരുന്നതും കാത്ത് 
അവസാനം ബാപ്പിച്ചിയുടെ മുഖം 
അങ്ങ് റോഡിൽ തെളിയുമ്പോൾ 
അങ്ങൊട്ട് അനിയനോടൊപ്പം 
ഓടിയെത്തി 
ബാപ്പിച്ചിയുടെ കയ്യിലെ കളിപുസ്തകം 
തട്ടിപ്പറിച്ച് തീരാ സംശയങ്ങളുമായി 
ബാപ്പിച്ചിയുടെ കയ്പിടിച്ചു നടന്ന 
ആ പിഞ്ചുബാലൻ 
ഇന്നു 
മീശയൊക്കെ മുളച്ച് വലിയ മനുഷ്യനായിരിക്കുന്നു .
ആ നിഷ്കളങ്ക ബാലൻ തന്നെയാണ് 
താനെന്ന് എന്തേ നീ മറന്നു പോയത് ?
ആ ബാപ്പിച്ചിയെ പിന്നെ മറ്റു പ്രിയപെട്ടവരെയൊക്കെ 
അതേപോലെ സ്നേഹിക്കാൻ നിനക്കിന്നാവുന്നുണ്ടോ ?
അന്നത്തെ ആ ബാലൻ  ഇന്ന് കുറേ കുട്ടികളുടെ 
പിതാവായിരിക്കുന്നു .
നിന്റെ ബാപ്പിച്ചി സ്നേഹിച്ച 
പോലെ നിന്റെ കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കാൻ 
നിനക്കാവുന്നുണ്ടോ?
ബാപ്പിച്ചി വരുന്നതും കാത്തിരുന്നപോലെ 
നിന്റെ കുട്ടികൾ 
നിനക്കായി കാതിരിപ്പുണ്ടോ ?
ഇല്ല എന്നതാണ് 
നിന്റെ മനസ്സ് തരുന്ന ഉത്തരമെങ്കിൽ 
നീ അറിയുക .
നിന്നിൽ സ്നേഹത്തിനും മീതെ 
സ്വാർത്ഥത വാഴുകയാണ് .
സ്നേഹക്കൊതിക്ക് മുകളിൽ പണക്കൊതി 
പാറിനടക്കുകയാണ് .
കുട്ടിക്കാലത്തെ ആ നിഷ്കളങ്ങ സ്നേഹം 
എന്നും നിന്നിലെ രാജാവാകണം .
ആ രാജാവിന്റെ അക്ഞ്ഞക്കനുസരിച്ച് 
നിൻറെ ഓരോ നിമിഷവും കേട്ടിപടുക്കണം .
സ്നേഹമെന്ന രാജാവിനെ നിന്റെ ജീവിത സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ 
അതിപനാവാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കുക 
പണക്കൊതിയെയും സ്വാർത്ഥതയെയും പരാജയ പെടുത്തുക .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്