വേർപിരിയുമ്പോൾ dr khaleelshamras.

ശരീരത്തോടൊപ്പം മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ
വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോവുക സാത്യമല്ല  .
അതുകൊണ്ട്തന്നെ ഓരോ കൂട്ടുകെട്ടും
ഒന്നിപ്പിക്കുന്നത്
രണ്ടു ശരീരങ്ങളെയല്ല
മറിച്ച് മനസ്സുകളെയാണ് .
ചിന്തകളിലൂടെ ഒന്നിക്കപെട്ട മനസ്സുകൾ
പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നു .
ഓർമകളിലൂടെ
ഒരുമിച്ചുണ്ടായ നിമിഷങ്ങളെ
നിലനിർത്തുന്നു .
ഒരു സ്നേഹബന്തം
വിച്ചേദിക്കപെടാൻ
ശരീരങ്ങൾ വിജാരിച്ചത്‌കൊണ്ട് കാര്യമില്ല .
മനസ്സുതന്നെ തീരുമാനിക്കണം .
അതിന് ചിന്തകളെ മാറ്റേണ്ടിവരും .
ഓർമകളെ ഇല്ലായ്മകളിലെക്ക്
തളച്ചിടേണ്ടി വരും .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്